Theo Joosten beoogd voorzitter CDA Fryslân

Posted on maart 30, 2017

0


Theo Joosten beoogd nieuwe voorzitter CDA Fryslân

Leeuwarden: – Theo Joosten uit Leeuwarden wordt door het bestuur van CDA Fryslân voorgedragen als opvolger van de statutair aftredende voorzitter Bert Kuiper. Joosten is vanaf 2013 voorzitter van CDA Leeuwarden. Hij is beschikbaar na de herindelingsverkiezingen van november. Het bestuur van CDA Fryslân stelt voor om op de algemene ledenvergadering van april Joosten te benoemen per 1 december. Aan de leden zal worden gevraagd de benoeming van de huidige voorzitter Bert Kuiper te verlengen tot 1 december.

Theo Joosten (1948) heeft een ruime bestuurlijke ervaring in verschillende functies. Tot zijn pensionering was Joosten voorzitter van de landelijke Bond van Katholiek Basis Onderwijs. Daarvoor was hij directeur van het Onderwijsbureau te Meppel. Joosten begon zijn loopbaan bij het onderwijs in 1971 als onderwijzer aan Mariaschool te Eelde. In 1980 kwam hij naar Leeuwarden, waar hij was benoemd tot directeur van de nieuwe katholieke basisschool in Camminghaburen. Joosten beschikt over een breed netwerk, zowel regionaal als in Den Haag.

Posted in: ameland actueel