Geen luxe chalets op Boomhiemke.

Posted on april 24, 2017

0Een stacaravan moet elk moment van zijn plaats kunnen worden gereden. Met dit als leidraad wees de voorzieningen rechter in Groningen afgelopen vrijdag het verzoek van Roompot/Boomhiemke om toch hun prefab chalets te mogen plaatsen op de in het bestemmingsplan als caravanterrein benoemde locatie af.

Op 17 februari 2017 verrichtte de Gemeente Ameland een controle op een terrein welke volgens het bestemmingsplan was bedoeld voor caravans.  Tijdens de controle werd geconstateerd dat verzoeker omgevingsvergunningplichtige werkzaamheden verrichtte waarvoor geen omgevingsvergunning was verleend. Geconstateerd is dat op vijf locaties een afgraving heeft plaatsgevonden waardoor vijf bouwputten zijn gerealiseerd met afmetingen van ongeveer 5 m breed, 11 meter lang en 0,60 m diep. In de bouwputten zijn betonnen platen aangebracht met als doel te fungeren als fundering voor naderhand te plaatsen prefab bouwwerken. Aan Roompot is  daarvoor een bouwstop opgelegd inhoudende dat niet verder mag worden gegaan met het afgraven van grond alsmede dat geen bouwwerken mogen worden geplaatst.

Deze bouwstop werd telefonisch op 17 februari 2017 en per brief van 23 februari 2017 medegedeeld. Hierin werd ook vermeld dat indien Roompot niet binnen een maand na verzending van het besluit de overtredingen ongedaan maakt, de gemeente overgaat tot het opleggen van een last onder dwangsom.

In een antwoord per brief van 28 februari 2017 heeft Roompot hun zienswijze naar voren gebracht. Tegen het besluit tot opleggen van een bouwstop heeft Roompot een bezwaarschrift ingediend. Voorts heeft men zich gewend tot de voorzieningenrechter met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzieningenrechter acht het spoedeisend belang voldoende gegeven. Roompot heeft de bouwwerken weliswaar verwijderd en elders opgeslagen, maar zij willen in verband met de nadere meivakantie de bouwwerken zo spoedig mogelijk terugplaatsen om deze te kunnen leveren aan de kopers en te verhuren aan eventuele huurders.

Voor de rechtbank droeg de vertegenwoordiger van Roompot aan: “Dat bouwwerken welke op andere vakantieparken op Ameland aanwezig zijn evenzeer zijn ingegraven zonder as of wielenstellen, op plekken met de bestemming recreatie/kampeerterrein staan en wel als stacaravans aangemerkt worden. Hierdoor wil het bedrijf beroep doen op het gelijkheidsbeginsel.

De rechtbank was het hier niet mee eens. Niet uitgesloten is dat voor de gestelde gevallen andere bestemmingsplannen gelden met ook andere definities van het begrip stacaravan. Bovendien is niet uitgesloten dat het illegale situaties betreft. Reeds hierom komt verzoekers geen gerechtvaardigd beroep op het gelijkheidsbeginsel toe.

IMG_8375boomhiemke copy-001

 

Posted in: ameland actueel