Lutz Jacobi voorzitter rvt Waddengroep.

Posted on mei 2, 2017

0Buitenpost, – Stichting Waddengroep, eigenaar van het streekkeurmerk Waddengoud en Amelands Produkt, heeft in voormalig Tweede Kamerlid Lutz Jacobi uit het Friese Wergea een nieuwe voorzitter van haar Raad van Toezicht gevonden.

Jacobi houdt hiermee het reilen en zeilen van de Waddengroep in de gaten. De stichting zet zich middels haar keurmerken in voor een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied. Jacobi neemt het stokje over van Harm Evert Waalkens, die zes jaar deze functie bekleedde.

De 61-jarige Lutz Jacobi is namens de PvdA ruim 10 jaar lid geweest van de Tweede Kamer. Ze heeft in die periode zich hard gemaakt voor het verbeteren van dierenwelzijn en natuur, en de vergroening van platteland, visserij en de Waddenzee. In 2009 en 2012 is ze zelfs door Natuurmonumenten uitgeroepen als ‘groenste politicus’. Deze kennis en ervaring neemt ze mee naar de Waddengroep, die onder andere haar bijdrage levert aan het verduurzamen van landbouw in de Waddenregio en de visserij op de Waddenzee.

In 2017 is de Waddengroep samen met het Nordwin College, Stichting Wrâldfrucht, Stichting De Marren en met steun van de Provincie Fryslân bezig met de professionalisering en promotie van de streekproductensector in Friesland, waarbij de Waddengroep het Friese Waddengebied voor haar rekening neemt.

Lutz Jacobi is in haar landelijke politieke loopbaan altijd ambassadeur voor streekproducten geweest. Ze heeft getracht de geografische bescherming van landelijke erkende streekproducten wettelijk te regelen en ze heeft het klaargespeeld dat de overheid streekproducten meeneemt in haar duurzaam inkoopbeleid.

“Met deze van origine boerendochter, voorvechter van streekproducten en haar gedrevenheid op gebied van verduurzaming van platteland, visserij en de Waddenzee zien wij in Lutz de ideale opvolger van Harm Evert Waalkens als voorzitter van onze Raad van Toezicht”, aldus Henk Pilat, bestuurslid van de Waddengroep.

Waddengoud ook op Ameland.

Een belangrijk middel die de Waddengroep inzet om haar doelstellingen te verwezenlijken is het streekkeurmerk Waddengoud.

Via dit keurmerk en samen met de bij hen aangesloten bedrijven en natuurorganisaties heeft de Waddengroep onder meer op Texel de Echt Texelse lamsvleesketen opgezet, waarmee een halt werd toegeroepen aan het nep Texels lamsvlees uit Nieuw Zeeland.

Op Ameland is fotograaf Jan Spoelstra met het Waddengoud gecertificeerd. Zie foto bovenaan.

Ook heeft de stichting een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en het behoud van de kleinschalige duurzame visserij op ’t Wad.

Sinds een aantal jaar certificeert Waddengoud ook diverse diensten in het Waddengebied die natuur, duurzaamheid en de streekervaring voorop stellen. Zo zijn er ondermeer activiteiten, accommodaties en restaurants die het Waddengoudkeurmerk dragen. Ook het dorp Oosterend op Terschelling met vele ‘groene’ ondernemers heeft het keurmerk weten te bemachtigen.

Posted in: ameland actueel