Elf mannen en één vrouw solliciteren naar burgemeesterschap Vlieland

Posted on mei 26, 2017

0


 

Leeuwarden/Oost-Vlieland. – Elf mannen en één vrouw hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Vlieland. Van de twaalf kandidaten zijn er tien boven de vijftig. Zes gegadigden geven aan partijloos te zijn. De gemeente heeft al vier jaar een waarnemend burgemeester. Via deze procedure kan Vlieland weer een Kroonbenoemde burgemeester krijgen.

In de profielschets heeft de gemeenteraad waarnemend burgemeester Tineke Schokker nadrukkelijk verzocht om mee te solliciteren. In dit stadium is het niet toegestaan om aan te geven of zij één van de kandidaten is. Mevrouw Schokker is de tweede waarnemend burgemeester in de afgelopen vier jaar. Naast de partijloze sollicitanten zijn er twee lid van de VVD. De overige vier zijn aangesloten bij CDA, 50+, D66 en een lokale partij.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok maakt een selectie uit de sollicitanten en overlegt hierover met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. De commissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de raad verslag uit, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in zijn voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit. Die treedt waarschijnlijk in de herfst aan.

Posted in: ameland actueel