Emoties nauwelijks binnen te houden bij raadsvergadering op Ameland.

Posted on mei 31, 2017

0De nieuwe wethouders op Ameland; Piet J. IJnsen (Algemeen Belang Ameland links) en Peter Pot (voor Ameland ’82)

Ballum. – Rustig zat hij op de achterste rij van de publieke tribune in de Amelander Raadszaal. Vaak met een lichte glimlach luisterde hij naar de discussies van de raadsleden burgemeester en de overgebleven wethouders. Peter Pot is de beoogde nieuwe wethouder van Ameland. Samen met zijn vrouw en jongste dochter was hij een paar dagen naar het eiland gekomen. Het drietal logeert in het hotel van Westers aan de Strandweg in Nes. De twee andere nakomelingen konden vanwege de studie niet meekomen het eiland, de jongste heeft net haar HAVO examen afgerond.
Al vanaf de start van de raadsvergadering stond de kookpan gevuld met emoties aan. Ondanks de bezwerende woorden van burgemeester Albert de Hoop: “We hebben het hier over mensen vanavond” werd het vuurtje niet uit gedaan. Sterker, de verhitting nam toe. Waar in vorige raadsvergaderingen bij voorbaat de opstellingen van de twee “Ameland-partijen” in de raadsvoorstellen diametraal waren, klonk er nu instemming.
In één van zijn heel eigen beeldspraken leek vooral Rudolf Teuben deze eenheid nog te willen benadrukken. “Creëer die band, geef dat vertrouwen” ; zo gleed het uit zijn mond, in een poging naast de burgemeester het geweten van de eilander raad te willen zijn. In de voorbije acht weken kwamen er weer allerlei minder vleiende uitroepen en meningen naar buiten. Als in een wonder rees een al jaren voor onmogelijk gehouden coalitie omhoog. Vooral een voor de eerste informateurs van CDA en VVD huize aangevuld met waarschijnlijk meer mensen niet verwachte constellatie.
Na afhandeling van de reguliere agenda was er de tijd om het pad voor de nieuwe B&W te vlakken. Hier kwam al snel de teleurstelling van de CDA vanwege het missen van de wethouderszetel naar boven. De in de afgelopen raadsperiode aangenomen integriteitstoets werd door fractieleider Jeroen de Jong terecht naar voren gehaald. Hij vond dat de beoogde wethouders eerst een scan naar integer handelen moesten doorstaan voor de “geen bezwaar” door de raad kon worden afgegeven. Een voorstel dat door de PvdA en VVD handig werd omgebogen met als argument het bestuur van Ameland niet in de weg te zitten. Nu werd het onderzoek verschoven na de installatie van de heren IJnsen en Pot. Dit amendement kon niet anders dan zonder tegenstemmen worden aangenomen.
Bij het stemmen kreeg Peter Pot (twee blanco stemmen) iets meer vertrouwen dat Piet J. IJnsen (vier blanco stemmen).
Bleef alleen over de huisvesting van de nieuwe Wethouder Peter Pot. De plicht voor hem om zich als eilander te laten inschrijven werd middels een raadsbesluit voor een jaar opgeschort. Zeker als een volgende periode Ameland hem weer als wethouder wil hebben zal hij zijn huis in Haren(Groningen) verkopen en een woning op het waddeneiland betrekken zo liet hij de verslaggever weten.
Aan het einde waren er eerst de afscheidsrede van eerst Linda van der Deen.
Daarna was het de beurt aan een tot tranen bewogen Nico Oud. In zijn woorden waren veel prikken en verwijten naar de achterblijvers verpakt. Zijn eigen fractie, het CDA, werd daarbij niet gespaard. Bedrukt werd er door de raadsleden naar geluisterd, zelfs Dirk Brouwer(Ameland 82) moest zich de ogen droog wrijven.

Advertenties
Posted in: ameland actueel