Blauwalg: Negatief zwemadvies Vleyen Nes

Posted on augustus 3, 2017

0Negatief zwemadvies locatie De Vleyen te Nes

Leeuwarden. – Met ingang van vandaag, 3 augustus 2017, geldt een door de provincie Fryslân ingesteld negatief zwemadvies voor De Vleyen te Nes, gemeente Ameland. De kans op gezondheidsklachten is daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen. Bij de zwemgelegenheid wordt met borden aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite http://www.zwemwater.nl.

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is een gemeenschappelijke regeling van de Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Deze uitvoeringsdienst houdt zich bezig met taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, waardoor er een geode en veilige leefomgeving in Fryslân ontstaat. De gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn verantwoordelijk voor (nieuw) beleid en bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. Bedrijven en burgers kunnen met vragen en meldingen bij hun eigen gemeente terecht.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Advertenties
Posted in: ameland actueel