Wmo- en leerlingenvervoer Noordoost Friesland rijdt nu met Jobinder

Posted on december 14, 2017

0Op de Zijl in Dokkum poseren V.l.n.r.: Mifred Hart, Piet IJnssen, Paul Maasbommel, Doeke Fokkema, Roelof Bos, Pytsje de Graaf, Sjon Stellinga, Sjoerd Hoekstra, Jaap Hijma en Willem Meerdink.
Dokkum. – Op vrijdag 8 december 2017 bekrachtigden de overheden en vervoerders hun samenwerking met het bekendmaken van de nieuwe naam van het vervoersysteem in Noordoost-Fryslân: Jobinder.

Alle samenwerkende organisaties waren aanwezig bij deze bijeenkomst. Samen zorgen zij er vanaf 8 januari 2018 voor dat reizigers die gebruik maken van Wmo- en leerlingenvervoer of de Opstapper in Noordoost-Fryslân goed en veilig op hun plek van bestemming komen.

Met de samenwerking start een andere manier van werken. Er is een mobiliteitscentrale die de ritten aanneemt en inplant, en er zijn vervoerders die de ritten rijden. De vervoerders zijn de taxibedrijven Taxi NOF, Waaksma, Postma, VMNN, Dorenbos, De Jong en Nuis. De centrale is in handen van Connexxion. Het Mobiliteitsbureau houdt de contracten in de gaten en zal onderzoeken hoe ze het vervoersysteem kan verbeteren en uitbreiden. Het Mobiliteitsbureau doet dit in opdracht van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân, en de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog. Ook Arriva koopt het Opstapper-vervoer in bij het Mobiliteitsbureau. Deze nieuwe manier van werken is nodig omdat er steeds meer vraag is naar doelgroepenvervoer. De overheden kiezen hiermee voor een manier van werken die ook de langere termijn er voor zorgt dat iedereen die dat nodig heeft gebruik kan maken van het vervoer.

Jobinder is een naam die past bij deze nieuwe manier van werken. ‘It logo makket in ferbining fan jo nei bin nei der. En dat is wêr’t it om giet: Jobinder!’, legt wethouder en voorzitter van de Mobiliteitscentrale Pytsje de Graaf uit. “Jo komme feilich te plak. Mar ek: wy binne der foar jo. Want wy dogge dit as ferfierders en oerheden mei elkoar. We binne aanst klear foar de takomst. Wy kinne ek yn de takomst al ús ynwenners te plak bringe. It hat efkes duorre, mar we kinne 8 jannewaris echt los mei dit ferfier. We sille der mei elkoar foar soargje dat de oergong foar alle kliïnten sa soepel mooglik ferrint.“

 

Posted in: ameland actueel