Richard Kiewiet kandidaat ledenraad vereniging tot behoud van de Waddenzee

Posted on januari 5, 2018

0Buren. – Er kan weer gestemd worden voor de Ledenraad van de Vereniging tot behoud van de Waddenzee. Hiervoor heeft zich ook een Amelander kandidaat gesteld.

Richard Kiewiet
Profiel: Milieu
Leeftijd: 63
Ameland (Friesland)

Mijn familie woont al 400 jaar op Ameland en behoort tot de oorspronkelijke bewoners. Ik ben jacht- en terreinopzichter op Ameland en BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar). Daarnaast vervul ik enkele maatschappelijke functies.

In de loop der jaren hebben we hier veel op het eiland voorbij zien komen aangaande de Waddenvereniging. Er is vanouds een kloof tussen de Waddenvereniging en de authentieke bewoners, omdat soms de belangen te verschillend waren, maar vaak ook dat men elkaar niet goed begreep. Er is daardoor veel mis gelopen in het verleden. Deze kloof moet dicht.

De Waddenvereniging en de bewoners behoren elkaar te steunen en te begrijpen. Immers we zijn allemaal met hetzelfde bezig, namelijk de bescherming van een realistische leef- en woonomgeving.

Ik hoop een verbindende schakel te kunnen zijn tussen de bewoners van het gebied en de Waddenvereniging. Immers elke activiteit en/of veranderingen hangt en staat met de draagkracht van de bewoners. Aandachtpunten zijn: zeespiegelstijging en meegroeien, energietransitie en hoe beschermen we de vrije horizon, duurzame landbouw, eten uit je eigen omgeving.

De Waddeneilanden zijn een economisch bolwerk voor Friesland. Wat goed is moet goed blijven. Samen sterk.

Posted in: ameland actueel