Gemeenten menen persvrijheid in te kunnen perken.

Posted on januari 11, 2018

0Brief aan VNG over beperkte bewegingsvrijheid pers in gemeenten

Amsterdam/Ballum. – In een brief aan de VNG en het Genootschap van Burgemeesters wijzen de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren op de beperkingen van de bewegingsvrijheid van de pers bij gemeenten. Zo heeft de gemeente Westland recent een “Persprotocol” opgesteld. Ook heeft de burgemeester van deze gemeente laten weten actief op basis van inhoudelijke afwegingen bepaalde media buiten de deur te willen blijven houden. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt aandacht gevraagd voor het probleem.

  • Lees hier de volledige tekst van de brief

De actuele casus in de gemeente Westland staat niet op zichzelf. De NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren noemen een aantal recente incidenten rondom door het lokaal bestuur georganiseerde bewonersbijeenkomsten, waarbij de (audiovisuele) media buiten de deur werden gehouden en in een excessief geval zelfs buiten de gemeentegrens.

Het verzoek aan de VNG en het Genootschap van Burgemeesters is om de aangesloten leden duidelijk te maken dat een orde-protocol echt alleen bedoeld kan zijn om de orde in en buiten de raadzaal te bewaken en nooit verder mag reiken dan dat specifieke doel. ‘Het vertrekpunt moet altijd een zo vrij mogelijke bewegingsruimte voor de pers zijn.’ Het zou een belangrijk signaal zijn als de VNG en het Genootschap van Burgemeesters duidelijk maken dat zij elke vorm van inhoudelijke beoordeling van een medium of diens onderwerpkeuze bij het verschaffen van toegang ten strengste afkeurt.

Ook op Ameland wordt geprobeerd de pers weleens restricties op te leggen tijdens openbare bijeenkomsten. Iets wat niet zou mogen voorkomen zeker niet na het tonen van de officiële perskaart.

Advertenties
Posted in: ameland actueel