AmelandEén: Openbare Partij Vergadering 23 januari

Posted on januari 22, 2018

0AmelandEén: Openbare Partij Vergadering 23 januari
Nes. – Morgen, dinsdag 23 januari, houdt AmelandEén haar eerste
Openbare Partij Vergadering in de Burgemeester Walda School te Nes.
Vanaf 19:10 uur staan de koffie en thee klaar en kun je binnenlopen. Om
19:30 opent technisch voorzitter Jan-Ede Brijker de avond. Iedereen is van
harte welkom.
Tijdens de avond worden de standpunten uit het verkiezingsprogramma
van AmelandEén uiteengezet door Theo Faber en Andries Metz, de
nummers één en twee op de lijst. Aanwezigen kunnen hun mening geven
via een stemming met de mobiele telefoon en uiteraard is er ruimte voor
vragen en discussie. Alle stemmingen de 23 e zijn opiniërend, niet
besluitvormend. Uitgebreide informatie is te vinden op de uitnodiging die
vorige week huis-aan- huis is verspreid over het eiland.
Sinds 12 januari is het gehele verkiezingsprogramma van AmelandEén
digitaal beschikbaar op de website: http://www.ameland1.nl. Dit is de
zogenaamde ‘feedback-versie’. Reacties tot en met vrijdag 26 januari
kunnen nog worden meegenomen alvorens het definitieve
verkiezingsprogramma wordt vastgesteld.
Mocht je 23 januari verhinderd zijn of je wilt uitgebreider in gesprek met de
kandidaten van AmelandEén over een bepaald onderwerp dan kun je
gebruik maken van de eerder aangekondigde inloopcafés op woensdag 24
januari van 17:00 tot 19:00 uur in Hotel de Jong te Nes, en donderdag 25
januari van 17:00 tot 19:00 uur in Herberg de Zwaan te Hollum.
Begin november 2017 maakte AmelandEén al de namen bekend van de
kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Inmiddels is
ook de door het bestuur voorgestelde volgorde bekend. Het is de
bevoegdheid van de Algemene Leden Vergadering om de lijst definitief vast
te stellen. Deze staat geagendeerd voor dinsdag 30 januari.
1. Theo Faber
2. Andries Metz
3. Esther Oud-Kooiker
4. Siard Bonthuis
5. Dirk Metz
6. Hanneke Wansink
7. Erik IJnsen
8. William de Jong
9. Didi Koudijs-Baars
10. Martijn Boelens

Posted in: ameland actueel