Rook en stookverbod op Ameland

Posted on april 20, 2020

0


Ballum. – Gezien de huidige aanhoudende droge periode gaat de gemeente Ameland een roken en stoken op delen van het eiland verbieden. In de richtlijn staat dat het ook verboden is om “in de openlucht afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben”.

Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen voor het aanleggen van kampvuren op het Noordzeestrand aan bestaande ontheffinghouders en overige professionele recreatieondernemers.

In de periode 1 mei tot en met 14 september 2020 is dit verbod in bossen en natuurterreinen weer van kracht, uitgezonderd het strand.

Posted in: ameland actueel