Fryslân komt met 11 extra herstelmaatregelen

Posted on juni 9, 2020

0


Fryslân komt met 11 extra herstelmaatregelen

Leeuwarden. – De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dat gebeurt met het herstelpakket Lok op 1: No en Moarn. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie zijn de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Dit pakket is een aanvulling op de maatregelen van het Rijk en de maatregelen die wij en de gemeenten eerder genomen hebben. We werken hard om deze regelingen zo snel mogelijk, na besluitvorming in Provinciale Staten op 24 juni, te lanceren. Zo kunnen deze maatregelen nog in het tweede en derde kwartaal van 2020 uitgevoerd worden.”

Het pakket speelt in op behoeften die leven binnen de mienskip. Daarbij wordt ingezet op circulaire economie, gastvrijheid, cultuur, leefbaarheid, zorg en onderwijs, zodat de regio aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en recreëren. Het herstelbeleid draagt op deze manier ook bij aan de ambitie uit het Bestuursakkoord 2019-2023 Geluk op 1 om in Fryslân vooral te investeren in kwaliteit van leven.

Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de eerder aangepaste bestaande provinciale regelingen. Het pakket ‘Lok op1: No en Moarn’ is verdeeld over drie hoofdthema’s:

  1. Stimulering arbeidsmarkt (1,1 miljoen)
  2. Stimulering innovatie (1,9 miljoen)
  3. Vestigingsklimaat (2 miljoen)

Onder deze thema’s hangen in totaal elf maatregelen zoals: een aanvullende regeling om de cultuur in Fryslân te behouden, een open fonds om projecten vanuit ondernemers te ondersteunen en een vast bedrag voor bedrijven voor het begeleiden van (afstudeer) stagiaires. Het merendeel van de maatregelen is breed beschikbaar voor alle sectoren, voor alle organisaties met een KvK-registratie. Een aantal maatregelen is daarnaast voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld voor de recreatie & toerisme sector, voor de cultuursector en voor dorpshuizen en sportverenigingen. Deze specifieke doelgroepen kunnen óók gebruik maken van de brede regelingen.

Voor de totstandkoming van het herstelpakket zijn gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders zoals Rabobank, IPO, UWV, Buma Stemra, Kunsten’92, Doarpswurk, Sport Fryslân en de Taskforce Recreatie en Toerisme. 

Posted in: ameland actueel