Browsing All Posts published on »februari 4th, 2021«

Nieuw weidevogelbeleid voor Fryslân

februari 4, 2021

0

Weidevogels zijn een belangrijk onderdeel van het Fryske landschap. Daarom werkt de provincie Fryslân aan beleid om de weidevogelpopulatie te versterken. In de Startnotitie Weidevogels 2021 – 2030 staan drie ambitieniveaus voor het aanscherpen van het huidige beleid voor de komende periode. Gedeputeerde Staten van Fryslân leggen de evaluatie van 2014 tot 2020 en de […]

Biotrack krijgt 25.000 euro voor doorontwikkeling Covid-19 test

februari 4, 2021

0

Het Friese bedrijf Biotrack ontwikkelt een nieuwe testkit om de corona-infecties te onderzoeken. Voor dit project krijgt Biotrack van provincie Fryslân een incidentiele subsidie va 25.000 euro. Het coronavirus dwingt bedrijven tot aanpassen. Biotrack is daar een mooi voorbeeld van. Zij werkten al in verschillende sectoren waar zij manieren bedachten voor snel en betrouwbaar onderzoek naar micro-organismen. […]

Ruimte voor vaccinatie thuiswonende 80-plussers

februari 4, 2021

0

Op de vaccinatielocatie WTC Expo in Leeuwarden is vanaf morgen al plek voor 80-plussers om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Begin deze week begon de vaccinatie van 85-plussers. Omdat er ruimte overblijft, kan de iets jongere groep nu ook al een prik krijgen. GGD Fryslân roept deze groep van 80 tot 85 jaar op om telefonisch contact […]