Browsing All Posts filed under »actueel«

Na 8 jaar Chinees Restaurant op Ameland.

april 1, 2016

0

vlnr Donny Mei, K-Fong Mei, TW Mei, Yan Zhang Mei, Denny Mei en Tharan Appathurai Opening Chinees op Ameland geen 1 aprilgrap Wethouder Willem Bakema, aanwezig bij de opening van het Chinese Restaurant Hong Yun, dacht aan een 1 april grap toen hij de uitnodiging ontving. Het eiland mankeert al weer acht jaar een Chinees […]

Dijkverbetering Ameland verlangt andere aanpak.

januari 28, 2016

0

Leeuwarden, 28 januari 2016 PB_16_03/HN Andere aanpak voor dijkverbetering Ameland  Wetterskip Fryslân kiest een andere aanpak voor de dijkverbetering op Ameland.  Door onvoorziene omstandigheden is het nodig om de werkzaamheden anders te organiseren. In 2016 verbetert de aannemer de westkant van de dijk in één keer. Zowel de buiten‐ als binnendijkse weg wordt dan afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting geldt ook in het stormseizoen, want dan wordt gewerkt aan de onderkant van de dijk. Dezelfde aanpak vindt plaats in 2017 voor het oostelijke deel van de dijk. Hierdoor is het mogelijk om het project binnen budget en met behoud van kwaliteit in 2018 af te ronden. Vorig jaar is het werk aan de dijk stilgelegd door de vondst van asbestdeeltjes in de grasmat. Omdat nader onderzoek nodig was, heeft aannemerscombinatie Van den Herik‐Jansma de geplande  2,5 kilometer dijk niet kunnen verbeteren. Het onderzoek is nu afgerond en heeft aangetoond dat de asbestvervuiling zeer beperkt is. Daarnaast liep het broedseizoen uit en werd duidelijk dat er andere keuzes nodig waren voor het asfalttransport en de vervanging van de grasmat. Met de gewijzigde aanpak wordt de opgelopen vertraging hersteld en kan de aannemer het werk tijdig, binnen budget en met behoud van kwaliteit in 2018 afronden. Afsluiting   De gewijzigde aanpak betekent dat de westkant van de dijk  in 2016 niet bereikbaar is voor (fiets)verkeer. In tegenstelling tot de eerdere aanpak worden zowel de buiten‐ als  binnendijkseweg vanaf het Tjettepad onder Hollum tot aan de veerdam en de toegangswegen naar de dijk volledig afgesloten. De afsluiting van het werkterrein is noodzakelijk voor de gewijzigde aanpak, waarbij de veiligheid van fietsers en wandelaars voorop staat. De KNRM en de museumhaven in de Ballumerbocht blijven wel bereikbaar. Planning westkant In 2016 versterkt de aannemer de onderkant van de dijk, de zogenaamde teenconstructie, met breuksteen. In april start het werk aan de bovenkant van de zeedijk. Na de zomer begint de bouw van een tijdelijke losvoorziening bij de jachthaven, die nodig is voor de aanvoer van materiaal in 2017. De waterdoorgangen (duikers) Ballumerbocht en Spieringsloot zijn in augustus klaar. Daarna start de bouw van de duikers Slenk en Skutehôn. Dijkverbetering Ameland Wetterskip Fryslân verhoogt de dijk op Ameland met gemiddeld 35 centimeter over een lengte van 16,5 kilometer en versterkt de bekleding van de dijk. Dankzij deze maatregelen voldoet de dijk in 2018 weer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarmee is Ameland ook de komende 50 jaar beschermd tegen hoogwater. 

Nieuwe burgemeester Franekeradeel

november 30, 2015

0

Franeker/Leeuwarden.- Eduard van Zuijlen (GroenLinks, 53) gaat op 1 december aan de slag als waarnemend burgemeester van Franekeradeel. Commissaris van de Koning John Jorritsma heeft hem met ingang van die datum benoemd. Dit is gebeurd na overleg met een delegatie van de gemeenteraad. De heer Van Zuijlen was eerder burgemeester van de Groningse gemeente Menterwolde. […]