Meer met vogelgriep besmette vogels aangetroffen

Posted on december 8, 2016

0


Nes. – De begin ze week op Ameland gevonden roofvogels bliken niet beset te zijn met het vogelgriepvirus. Nu zijn er Texel en Terschelling wel besmette vogels gevonden, net als op een dijkvak in Noord Friesland. Op Texel zijn de problemen groot. Inmiddels zijn daar al 450 dode vogels gevonden. De gemeente heeft op het westelijkste waddeneiland een wandelpad afgesloten om verdere verstoring en verspreiding te voorkomen.

Melden dode watervogels
Als er 3 of meer dode eenden, ganzen of zwanen worden aangetroffen, dit graag rechtstreeks melden bij het Milieu-Alarm Nummer: 058 – 212 24 22. Geef bij de melding aan:
– de vindplaats
– datum en tijdstip van de vondst
– welke dode vogels zijn aangetroffen en in welke aantallen

Wetterskip Fryslân draagt vervolgens zorg voor:
– het ruimen betreffende watervogels
– het kadaver insturen naar het veterinair laboratorium te Lelystad

Voorkom besmetting:
– vermijd direct contact met de kadavers
– raak de kadavers niet met blote handen aan

Posted in: ameland actueel