The mayors of the Wadden Islands call on.

maart 17, 2020

0

  Welcoming islands do the splits The mayors of the Wadden Islands call on potential guests to stay at home as much as possible in the coming weeks. After all, all catering establishments are closed, joint travel by boat is not recommended and the medical facilities on the islands should not be unnecessarily tested. Our […]

Posted in: ameland actueel

Gastfreundliche Watten-Inseln machen den Spagat.

maart 17, 2020

0

Ameland.- Die Bürgermeister der Watteninseln fordern potenzielle Gäste auf, in den kommenden Wochen so oft wie möglich zu Hause zu bleiben. Schließlich sind alle Catering-Betriebe geschlossen, eine gemeinsame Fahrt mit dem Boot wird nicht empfohlen und die medizinischen Einrichtungen auf den Inseln sollten nicht unnötig getestet werden.Unsere Regierung hat am vergangenen Sonntag drastische Maßnahmen angekündigt, […]

Posted in: ameland actueel

Burgemeesters Wadden over verspreiding corona-virus

maart 17, 2020

0

Gastvrije eilanden in spagaat De burgemeesters van de Waddeneilanden roepen potentiële gasten op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Alle horeca is immers gesloten, het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden moeten niet onnodig op de proef worden gesteld. Onze regering heeft afgelopen zondag ingrijpende […]

Posted in: ameland actueel

Veranderingen afvaarten Ameland door storm

februari 7, 2020

0

Zondag en maandag wijzigingen en uitval van afvaarten vanaf en naar Ameland en Schiermonnikoog Nes – Ameland, 7 februari 2020 – Vanwege de voorspelde storm op zondag 9 februari en de verwachte zeer hoge waterstand op maandag 10 februari, wijzigen of vervallen er op deze dagen afvaarten op de vaarroutes Ameland – Holwerd v.v. en […]

Posted in: ameland actueel

Pvda afd Ameland heeft nieuwe voorzitter

januari 10, 2020

0

Nes.- Tijdens de ledenvergadering donderdag j.l., is Bob Rijpstra benoemd tot voorzitter van de PvdA-Ameland. Hij werd een geschikte kandidaat gevonden vanwege eerdere ervaring als voorzitter. Bob(61) beschikt na zijn recente pensionering over de benodigde tijd, ook een voor de leden om hem te vragen de voorzittersrol op zich te nemen. Eerder deze week legde […]

Posted in: ameland actueel

Nieuwjaarsspeech CdK A. Brok

januari 3, 2020

0

Leeuwarden, – (friese versie) Nijjierstaspraak kfdK drs. A.A.M BrokProvinsjehûs Ljouwert 3 jannewaris 2020Sprutsen wurd jildt!Bêste minsken!It giet goed mei Fryslân! It gaat goed met Cambuur (Liwwadders)! It tal banen yn Fryslân nimt ta It tal ynwenners groeit De bêste supermerk fan Nederlân is de Poeisz Omrin is it meast duorsume bedriuw fan Nederlân De sterkst […]

Posted in: ameland actueel