Ameland Archief: Potvissen op het strand.

Posted on juni 25, 2012

0


Potvis op strand Ameland foto fotograaf Jan Spoelstra

Nes. – Bijna 15 jaar geleden, 29 november 1997 stranden op het strand voorbij Buren  vier potvissen. De reddingsboot trok ’s avonds de al dode dieren het strand op zodat ze bij-elkaar kwamen te liggen. De potvis is in de Noordzee een zeldzaam voorkomend zoogdier. De grote dieren trokken, liggend op het strand, veel bekijks.

Potvis op strand Ameland foto fotograaf Jan Spoelstra

Potvis op strand Ameland foto fotograaf Jan Spoelstra

De foto’s zijn uit het archief van fotograaf Jan Spoelstra

De potvis is een van de meest voorkomende walvissen en komt vrijwel overal ter wereld voor.   Zomers trekken de mannetjes vanaf de Atlantische Oceaan naar de Noordelijke IJszee om in de winters weer terug te keren naar, met name, de Afrikaanse kust. Tijdens deze reis nemen deze potvissen  de route west van  Engeland en Ierland. Soms nemen ze echter de verkeerde afslag en komen zo in de Noordzee terecht. De potvis eet voornamelijk pijlinktvissen en deze komen in de Noordzee vrijwel niet voor. Bovendien functioneert hun sonar-systeem om de weg te vinden erg goed op grote diepte, in de Noordzee minder omdat dit een ondiepe zee is. Het gevolg is dat ze gedesorienteerd raken, geen voedsel meer kunnen vinden, verzwakt raken en op de Waddeneilanden aanspoelen.
De potvissen behoren tot de familie van de tandwalvissen. Van de 4 potvissen bij Buren in 1997 is er van een de onderkaak meegenomen. Deze kaak was, ondanks bewaking, met een motorzaag doorgezaagd.  Het lichaamsdeel met kostbare ivoren tanden is nooit meer achterhaald. Op Ameland hebben enkele oud-walvisvaarders  van deze tanden. Deze tanden werden verzameld tijdens de jacht op deze dieren met de Willem Barendz. De jacht op potvissen was toen alleen om de traan.

Posted in: ameland actueel