Snelle uitvoering projecten NO Fryslân door bijdrage provincie

Posted on februari 4, 2014

0


Snelle uitvoering van projecten in Noordoost Fryslân door financiële bijdrage provincie

Leeuwarden. – Provinciale Staten van Fryslân hebben vandaag € 24 miljoen toegekend voor realisatie van projecten in Fryslân. Voor de regio Noordoost Fryslân betekent dit dat de volgende projecten mei faasje kunnen worden uitgevoerd:

Ferwerderadiel: Vervanging fietsbrug bij Burdaard (Alde Feart)
LEF Burdaard (realiseren warmtenet in Burdaard)
Dongeradeel: Realiseren verbindingsvaart Dokkumer Ie/Waldfeart
Ophogen brug Dongeradijk
Dongeradeel/Kollumerland: Rondje Lauwersmeer
Kollumerland: Hart van Kollum
Achtkarspelen: Aanleggen glasvezel
Tytsjerksteradiel: Masterplan Burgum (deel Markt)
Dantumadiel: Wetterwâlden Bûtefjild
Aldtsjerk foarut

Deze bijdrage maakt deel uit van de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân. Hierdoor kunnen op korte termijn projecten met hoge gemeentelijke prioriteit met financiële steun van de provincie worden uitgevoerd.

In gesprekken per regio zijn de gemeentelijke prioriteiten bekeken en zijn de zogenaamde quick wins vastgesteld. Voorwaarde voor financiering was dat de gemeenten zorgen voor 50% cofinanciering, dat de projecten worden uitgevoerd in 2014/2015 en dat deze op korte termijn een impuls geven aan de regionale werkgelegenheid en aan een leefbaar en sterk platteland.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

<img title="ameland fotograaf Jan Spoelstra" alt="ameland fotograaf Jan Spoelstra" src="http://www.ameland.org/bovenbanner.

Posted in: ameland actueel