Dorpsbelangen Schiermonnikoog en Ameland gaan CO2-fonds Wagenborg beheren

Posted on januari 12, 2021

0


Dorpsbelangen Schiermonnikoog en Ameland
gaan CO2-fonds Wagenborg beheren
Compensatiefonds open voor aanvragen tot eind januari
12 januari 2021 – Om de CO2-uitstoot van het reizen met de veerdienst te compenseren,
heeft Wagenborg Passagiersdiensten een CO2-compensatiefonds in het leven
geroepen. Wagenborg garandeert een budget van 30.000 euro per jaar. Eilanders
kunnen in januari voorstellen indienen voor projecten die uit het fonds gefinancierd
kunnen worden. De dorpsbelangen vormen een beoordelingscommissie.
Reizen gaat gepaard met de uitstoot van CO2. Dat geldt ook voor het reizen met de
veerdienst. Het is echter mogelijk die uitstoot deels te compenseren. Bijvoorbeeld door het
planten van bomen of door structurele energiebesparing op een andere plek. Passagiers van
de veerdienst kunnen een vrijwillige toeslag betalen bovenop de prijs van hun ticket, om
daarmee de uitstoot van hun overtocht te compenseren.
Wagenborg Passagiersdiensten, de gemeente Schiermonnikoog en de gemeente Ameland
hebben in de loop van 2020 een overeenkomst gesloten over het CO2-compensatiefonds.
Afgesproken is dat Wagenborg de inning van de toeslagen verzorgt en garant staat voor een
budget van ten minste 30.000 euro per jaar. Eilanders kunnen projecten indienen die voor een
bijdrage uit het fonds in aanmerking komen. De gemeenten verzorgen de administratie van de
ingediende voorstellen. Een onafhankelijke commissie van bestuursleden van de
dorpsbelangen op beide eilanden beoordeelt eenmaal per jaar de ingediende projecten.
Dit jaar kunnen de voorstellen voor een bijdrage uit het CO2-compensatiefonds worden
ingediend tussen 13 januari en 31 januari 24:00 uur. Hiervoor is een formulier beschikbaar via

de websites van de gemeenten en Wagenborg Passagiersdiensten. De beoordelings-
commissie kijkt onder meer naar de CO2-reductie, de kosten, de mate van innovatie, de

looptijd, het draagvlak onder de bevolking, de zichtbaarheid van het project, de haalbaarheid
en de risico’s. De toekenningen worden uiterlijk 1 april 2021 bekend gemaakt aan de
aanvragers. Het bedrag dat wordt toegekend kan afwijken van het bedrag dat wordt gevraagd.

Posted in: ameland actueel