Vaccinatie bewoners Friese Wadden op eilanden zelf.

Posted on januari 27, 2021

0Het vaccineren van bewoners van de Friese Waddeneilanden tegen het coronavirus
gebeurt op de eilanden zelf. Ze hoeven hiervoor niet naar de wal. GGD Fryslân is
hierover in gesprek met de gemeenten, huisartsen en het RIVM. Afronding hiervan
vindt komende week plaats. Het is de bedoeling dat het prikken van ouderen en
zorgpersoneel half februari in samenwerking met de huisartsen start.
De GGD verwacht dat het vaccineren per eiland een dag tot enkele dagen vergt. Enkele weken later
volgt op dezelfde manier de tweede ronde. GGD Fryslân gaat de komende periode vaker naar de
eilanden om uiteindelijk iedereen die ouder is dan 18 te vaccineren. Dat de eilanders hiervoor niet
naar de wal hoeven, was waar ze zelf om hebben gevraagd.
Momenteel treffen de betrokken partijen de voorbereidingen voor het vaccineren: het uitnodigen van
de eilanders, de keuze voor de locaties en de planning. Zodra hierover meer bekend is, meldt GGD
Fryslân dit. De huisartsen zijn hiervoor niet het aanspreekpunt. De eilanders krijgen via de GGD het
Biotech/Pfizer-vaccin. De 85-plussers die een uitnodiging van het RIVM krijgen om zich aan de wal te
laten prikken, kunnen die brief negeren.

Posted in: ameland actueel