Overbrengen Orka Morgan naar Tenerife rechtmatig

Posted on april 23, 2014

0


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Het overbrengen van orka Morgan naar Tenerife, is rechtmatig

Ballum.- De toestemming van de staatssecretaris van Economische Zaken voor het overbrengen van orka Morgan naar Tenerife, is rechtmatig. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (23 april 2014). De staatssecretaris gaf het Dolfinarium in Harderwijk in november 2011 toestemming om de orka naar Loro Parque op Tenerife over te brengen. Stichting Dolphinmotion en Stichting Sea First zijn er niet van overtuigd dat dit de beste keuze was. Zij vinden dat Morgan moet terugkeren in de vrije natuur.
Orka Morgan werd in juni 2010 ernstig verzwakt aangetroffen in de Waddenzee. Nadat pogingen om haar naar zee te geleiden mislukten, is zij naar het Dolfinarium in Harderwijk gebracht om te herstellen. Eind november 2011 is orka Morgan overgebracht naar het Loro Parque op Tenerife, omdat het bassin in het Dolfinarium te klein was.
De Raad van State is van oordeel dat orka Morgan mocht worden overgebracht naar Tenerife, omdat in dit geval ‘niet kan worden gezegd dat een voldoende realistisch, bevredigend alternatief bestaat’. De terugkeer in zee via het Morgan Release Plan die beide stichtingen willen, is geen ‘andere bevredigende oplossing’. Daarbij is in aanmerking genomen dat de familiegroep van Morgan niet is getraceerd en dat ze behoort tot een orkasoort met een strikt sociale structuur. Ook is Morgan jong en is niet zeker dat zij in haar eigen voedselbehoefte zal kunnen voorzien.
Verder mocht de staatssecretaris toestaan dat orka Morgan werd overgebracht naar Loro Parque op Tenerife. Dit park heeft ruime ervaring met het houden van orka’s en doet aan onderzoek en onderwijs. Dat het park ook commerciële activiteiten ontplooit, maakt het park niet ongeschikt voor Morgan. Voor zover de stichtingen van mening zijn dat Morgan niet goed wordt behandeld in Loro Parque, is de Raad van State van oordeel dat de huidige gezondheid van Morgan niet ter beoordeling staat in deze juridische procedure. Centraal staat de vraag of de staatssecretaris op basis van de feiten en omstandigheden zoals deze waren in november 2011, toestemming mocht geven voor het overbrengen van Morgan naar Tenerife.

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra
Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.https://ameland.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#edit_timestamp

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel