Bewegwijzering Friese wegen moet beter

Posted on juni 9, 2017

0CDA: bewegwijzering Friese wegen moet beter

De laatste jaren is hard gewerkt aan de verbetering van de weginfrastructuur binnen de provincie Fryslân. Zowel door het Rijk als door de provincie en de gemeentes. Met alle veranderingen die er geweest zijn, valt het de CDA fractie op dat de bewegwijzering over bepaalde routes niet altijd in lijn lijken met de gewenste routes volgens de opbouw van het netwerk. Statenlid Wendy Zuidema-Haans: “Bijvoorbeeld vanuit Buitenpost zou men zsm naar de Centrale As geleid moeten worden als route richting Drachten of Leeuwarden. Als Drachten wordt aangehouden wordt men geleid over de N369. Vanuit Heerenveen is het niet duidelijk dat voor Dokkum en Lauwersmeer gebied de route Drachten gevolgd dient te worden bijvoorbeeld”.

Onderliggend beeld is de inrichting van het wegennet zoals in PVVP 1996 (en de herzieningen ervan) is uitgewerkt. De filosofie erachter is dat autobestuurders het een bepaalde tijd volhouden om een bepaalde maximum snelheid te rijden, en er dus een netwerk zou moeten zijn waarbij overgangen naar verschillende wegtypes aansluiten bij het gevoel door te kunnen rijden. Dit draagt bij aan doorstroming en veiligheid. Zuidema: “Ander voorbeeld voor bewegwijzering die nog niet optimaal is rondom N381: er staat een bord gepland ’Haulerwijk route Emmen’ bij afslag Wijnjewoude. Plaatselijk Belang Haulerwijk, Ondernemersvereniging Haulerwijk en Commerciële Club Ooststelingwerf geven aan dat er dan 12,5 km om gereden wordt en er alsnog te veel druk op Donkerbroek en Haule komt”.

Daardoor ontstaat bij het CDA het beeld dat het sturen van weggebruikers over de hoofdwegenstructuur door bewegwijzering nog een impuls zou kunnen krijgen. En daarmee dus een betere benutting van nieuwe wegen als Noordwesttangent, CA, N381, Haak en bijbehorende invalswegen. Statenlid Zuidema-Haans heeft besloten hier schriftelijke vragen over in te dienen. Zij wil van Gedeputeerde Staten antwoordt op de vraag hoe actief de provincie omgaat met bewegwijzering. Is er onderzoek naar resultaat van aangepaste bewegwijzering? Zowel fysiek als digitaal? Het CDA fractie krijgt regelmatig opmerkingen over de verlichting bij rotondes, en kwaliteit van bewegwijzering van omleidingsroutes. Krijgt de provincie soortgelijke klachten? En is er een centraal punt waar mensen terecht kunnen met hun klachten?

Posted in: ameland actueel