Flink deel raad Ameland wijst behandeling onvolledig bestemmingsplan af.

Posted on oktober 31, 2016

0Ballum. –  Een flink deel  van de gemeenteraad Ameland wees vanavond  behandeling  van een onvolledig bestemmingsplan af. Op initiatief van de  PvdA en het CDA werd het al omstreden voorontwerp bestemmingsplan van de agenda gehaald. Het niet inkleuren van het gebied rond het voormalig zwembad, inmiddels “plan Westers” geheten werd niet getolereerd door een meerderheid van  de raadsleden. Het wachten zou zijn op het indienen van de bouwplannen voor het terrein met grote recreatieaccommodaties . Dit vond mede-indiener Irma Marinus niet kunnen. De raad heeft kaders gesteld, gebruik die dan om het gebied te bestemmen was haar advies. Het wachten tot iemand zijn bouwplannen indient vond zij niet kunnen. “Je laat de bestemming van een gebied niet afhangen van plannen die er nog niet definitief zijn”.  De andere indiener van het amendement, Jeroen de Jong vond het een vorm van onbehoorlijk bestuur.   Inmiddels, zo gaf burgemeester  Albert de Hoop aan, heeft  de beleggingsgroep  rond het “plan Westers” meer grond verworven in het gebied. Dirk Brouwer van Ameland’82 vond het niet kunnen om het agendapunt 5 te laten vervallen. Hij vond  een bestemmingsplan met witte vlek wel kunnen. “we weten allemaal wat er in die witte vlek gaat gebeuren” zo ventileerde Dirk Brouwer zijn mening.  Met 7( Algemeen Belang Ameland, CDA en PvdA) tegen 4 (VVD en Ameland ’82) werden de amendementen aangenomen.

Posted in: ameland actueel