Scholekster overleeft niet zonder hulp

Posted on juli 14, 2017

0


Nes. -Vogelbescherming Nederland komt tot de conclusie dat de scholekster zonder hulp niet kan overleven. De Vereniging stelde een “Actieplan Scholekster” op. Voor steun vraagt zij de Nederlanders op een bijdrage te storten op rekening 656500. De opbrengst is bedoeld om onder andere onderzoek te doen naar noodzakelijke maatregelen om de scholeksters voor het uitsterven te behoeden.

Na 1997 is het aantal succesvolle broedparen met 50 procent tegelopen. Op dit moment is het aantal in Nederland gedaald onder de 100.000 broedparen in Nederland. Scholeksters hebben hun broedgebied vooral in het Deltagebied en het Waddengebied. Intensievere landbouw maakt er minder voedsel beschikbaar. Mossels en kokkels zijn vooral in het Waddengebied schaarser geworden voor de scholekster na de kaalslag vanaf 1990 door de Zeeuwse Vissers.

scholeksters op Ameland foto Jan Spoelstra balsende scholeksters op Ameland. foto: Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel